Geschiedenis

Grijpskerk_NH_Witte KerkjeRond het jaar 1500 werd op de plek waar nu de Dorpskerk staat een kapel gebouwd. Deze Rooms-Katholieke achtergrond van de kerk is te herkennen aan de bouw ervan in ‘oost-west’ richting. Toen heette het dorp Grijpscapelle.

In de 80 jarige oorlog werd de kerk verwoest. Begin 17e eeuw werd het weer opgebouwd op dezelfde plek. Op de gevelsteen staat te lezen dat dat Everhardt van Asschendorp daar de leiding over had.
Op vrijdag 8 november 2019 droeg de Protestantse Gemeente Grijpskerk en omstreken de kerk, kerkhof en de bijbehorende gebouwen over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Sinds jaar en dag werd de huidige ‘Dorpskerk’, hoewel al jaren geel gekleurd, ‘Het Witte Kerkje’ genoemd. Omdat het de bedoeling is dat in de kerk allerlei verschillende elementen worden georganiseerd voor het hele dorp en omstreken, is door de plaatselijke commissie gekozen voor er gekozen voor de naam Dorpskerk.  Meer over de Plaatselijke Commissie.