JAARVERSLAG

Lokale Commissie Stichting Groninger Kerken Grijpskerk – jaarverslag 2022

Evenementen

Het jaar was voor de commissie de eerste echte gelegenheid sinds de kerk en Oude Pastorie over zijn gegaan naar de Stichting om verhuur en evenementen te ontwikkelen. Daarvoor hield Covid-restricties dit grotendeels tegen.

Een van de eerste openstellingen was de Barre Bakkers Winter Wandeltocht, waarbij vele wandelaars door de gehele kerk liepen – dit was zeer goed ontvangen. Dit vond later in het jaar in september nog eens vervolg met de Tocht om de Noord, waarbij grote getalen wandelaar door de kerk liepen en daarbij muziek en poëzie ten gehore kregen. Ook in september was er de theatervoorstelling Veur Altied die muziekkorpsen, muzikanten en amateurspelers samenbracht voor een eerste proeve van een grotere samenwerkingsproductie in de Dorpskerk. Daarvoor had er in juni al een goed ontvangen optreden van Roon Staal plaatsgevonden in de Dorpskerk. Verder zijn ook in oktober filmopnames voor de informatieve film Koortsdroom opgenomen in en om de Dorpskerk en was er op 30 oktober de gelegenheid om kaarsjes te branden.

Om meer invulling aan het evenementenjaar te kunnen geven – en ook een belangrijke culturele functie in het dorp te kunnen vervullen – is in november er vanuit de commissie een werkgroep ingesteld om zelf concerten te programmeren en ook open podia te realiseren. Vanuit de werkgroep wordt actief deelgenomen aan workshops en de koppelingen met mogelijke fondsen en culturele instanties gezocht.

Panden

Het was ook het jaar waarin de schilderwerkzaamheden aan de kerk en Oude Pastorie werden afgerond en de wijzerplaat van de kerk verlichting kreeg. Vanuit de commissie zelf is er nieuw laminaat gelegd in de Oude Pastorie, is het beamerscherm in de kerk gerepareerd, is er nieuwe cd-speler in de kerk gekomen en zijn er zoals altijd verscheidene onderhoudsklusjes verricht. Verder heeft de Oude Pastorie een nieuwe meterkast gekregen en is ingezet op een nieuwe ketel in de OP.

Bestuur

Het bestuur heeft in 2022 vijf vergadering gehouden. Terugkerende punten gingen over huurtarieven en onzekerheden over energiekosten, maar ook de rol van de commissie en het bestuur daarvan. Besluiten en behandelingen daarvan zijn terug te lezen in de verslagen. Maar het is te vermelden dat dit jaar zijn huisregels voor de Oude Pastorie zijn opgesteld en zijn de er algemene voorwaarden voor verhuur vastgelegd. Verder is van belang dat er is besloten dat er een zacht onderscheid is tussen leden en bestuur en dat we een commissie zijn die samenwerkt, elkaar helpt en er ook is om te leren.

Hier kunt u ons jaarverslag downloaden:
Jaarverslag 2022